Poszukujemy pracownika

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje pracownika na stanowisko „pracownik biurowy”.

Poniżej przykładowy zakres czynności na stanowisku pracownika biurowego:

– ewidencjonowanie i przygotowywanie do wysyłki korespondencji,

– archiwizacja dokumentów,

– obsługa urządzeń biurowych,

– udzielanie informacji petentom,

– przepisywanie pism w formie elektronicznej,

Wymagane dokumenty: życiorys , list motywacyjny oraz inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A (budynek remizy strażackiej – I piętro) w godzinach od 8:00-16:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 726 088 405