Zaproszenie do składania ofert – Prawo jazdy kat. B

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B dla uczestników projektu: „Nowy start – Wracamy na rynek pracy – I edycjawspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert – Prawo jazdy kat. B

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych