Dodatkowy nabór wniosków

„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Informujemy, że będzie dodatkowy nabór wniosków dla gmin województwa kujawsko- pomorskiego i łódzkiego.

Termin składania wniosków: od 15.08.2018 do 31.08.2018 do godz. 24.00.

Wszystkie warunki udziału w konkursie grantowym pozostają bez zmian, w tym realizacja mikroprojektów może trwać od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.

Szczegóły na stronie projektu – http://www.e-aktywni.online/