„Kujawsko-Pomorska Akademia Liderów” – bezpłatne szkolenia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl

 

Nabór uczestników do „Kujawsko – Pomorskiej Akademii Liderów”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica prowadzi nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu „Kujawsko Pomorska Akademia Liderów.”

Szkolenia skierowane są do dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko – pomorskiego –  członków ngo, sołtysów, radnych lub osób, które w przyszłości chcą pełnić rolę lidera lokalnego.

W projekcie planowany jest udział 32 osób, w tym 16 osób w wieku do 35 roku życia.

Rekrutacja odbywa się na podstawie formularzy zgłoszeniowych przy czym pierwszeństwo udziału mają osoby młode z obszarów województwa gdzie aktywność organizacji według naszych badań własnych jest najmniejsza (Projekt Inicjuj z FIO) tj. z powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i mogileńskiego.

Terminy szkoleń:
I GRUPA
14,15,16 wrzesień 2018
28,29,30 wrzesień 2018

II GRUPA
12,13,14 październik 2018
19,20,21  październik 2018

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wypełniony formularz i ankietę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail: trgp@trgp.org.pl lub pocztą na adres Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica.

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Huzarska i Anna Szatkowska tel. 56 687-39-09, 726-088-405.

W załącznikach zamieszczamy główne założenia projektu oraz formularz wraz z ankietę zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.trgp.org.pl  w zakładce Akademia Liderów.

Główne założenia projektu

Formularz zgłoszeniowy