Nabór pracowników do projektu „E-aktywni mieszkańcy woj. dolnośląskiego i lubuskiego”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór pracowników do projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Poszukujemy osób na stanowisko:
– Kierownik projektu
– Asystent Kierownika projektu
– Specjalista ds. rozliczeń
– Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
– Specjalista ds. obsługi Grantobiorców

Szczegóły w załącznikach:
Ogłoszenie-Kierownik projektu
Ogłoszenie-Asystent Kierownika projektu
Ogłoszenie-specjalista ds rozliczeń
Ogłoszenie-specjalista ds monitoringu i sprawozdawczości
Ogłoszenie-specjalista ds obsługi grantobiorców
Załącznik nr 1 i 2