Nabór wniosków „E-aktywni”

„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Informujemy, że rusza dodatkowy nabór wniosków dla gmin województwa kujawsko- pomorskiego i łódzkiego.

Termin składania wniosków: od 15.08.2018 do 31.08.2018 do godz. 24.00.

Link do generatora wniosków do naboru:
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=cc338b4f67204444&&b=c4a6c055009574fb79366ad5fcd1c4fa

Instrukcja wypełniania wniosku o dotację

Wszystkie warunki udziału w konkursie grantowym pozostają bez zmian, w tym realizacja mikroprojektów – od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r.

Szczegóły na stronie projektu – www.e-aktywni.online