Wyniki naboru wniosków – „E-aktywni”

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G w projekcie grantowym pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” o numerze: POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Dziękujemy wszystkim za złożone oferty i gratulujemy wnioskodawcom, którzy otrzymali dofinansowanie.

 

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

Lista wniosków niewybranych do dofinansowania

Lista wniosków niezgodnych z oceną formalną