II dodatkowy nabór wniosków „E-aktywni”

„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” podjęta została decyzja o uruchomieniu drugiego dodatkowego naboru wniosków o grant.

Nabór wniosków potrwa od 10 września do 27 września 2018 r. do godz. 24.00 lub do końca dnia wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu. Pozostałe warunki projektu pozostają niezmienne. Zaleca się planowanie rozpoczynania realizacji projektów od 01.10.2018 r.

Link do generatora wniosków:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=817a77a3934bee61&&b=c4a6c055009574fb79366ad5fcd1c4fa