Inicjuj z FIO bis – nabór wniosków

Od 16 lutego do 17 marca 2017 ruszył kolejny nabór wniosków w konkursie „Inicjuj z FIO bis”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje do 5. tys. zł na oddolne inicjatywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Kto może ubiegać się o granty:

  • młode organizacje pozarządowe – działających nie dłużej niż 30 miesięcy, których roczny budżet nie przekracza 25 tyś zł
  • grupy nieformalne – min. 3 osoby, wspólnie realizujące działania w sferze pożytku publicznego
  • grupy samopomocowe – zespól osób, których działania nakierowane są na pokonywanie problemów członków tej grupy

Więcej informacji na temat naboru w regulaminie konkursu.

Załączniki:

Regulamin

wniosek 2017

budżet 2017

wzór umowy o współpracy dla grup nieformalnych z Patronem

karta oceny formalnej

karta oceny merytorycznej