- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - https://www.trgp.org.pl -

Inicjuj z FIO bis – nabór wniosków

Od 16 lutego do 17 marca 2017 ruszył kolejny nabór wniosków w konkursie „Inicjuj z FIO bis”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje do 5. tys. zł na oddolne inicjatywy dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Kto może ubiegać się o granty:

Więcej informacji na temat naboru w regulaminie konkursu.

Załączniki:

Regulamin

wniosek 2017

budżet 2017

wzór umowy o współpracy dla grup nieformalnych z Patronem

karta oceny formalnej

karta oceny merytorycznej