„Inicjuj z FIO bis”

10.02.2017 roku została zamieszczona lista rankingowa przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wynikami konkursu na operatorów regionalnych w Priorytecie 1 – Małe inicjatywy.

Ponownie jak w poprzednich 3 latach Stowarzyszenie Tłok wspólnie z TRGP będzie operatorem mikrograntów na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W najbliższych dniach zamieścimy więcej informacji dotyczących naboru wniosków oraz terminów spotkań w poszczególnych powiatach.

Planowany termin ogłoszenia przez nas konkursu dla grantobiorców to 16.02.2017 r.

W tegorocznej edycji FIO zamierzamy ogłosić tylko jeden nabór wniosków.