IV nabór wniosków E-aktywni

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” podjęta została decyzja o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o grant (nabór IV).

Nabór wniosków potrwa od 15 października do 15 listopada 2018 r. do godz. 24.00 lub do końca dnia wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu. Pozostałe warunki projektu pozostają niezmienne. Zaleca się planowanie rozpoczynania realizacji projektów nie wcześniej niż od 01.12.2018 r.

 

Link do generator wniosków dla IV naboru:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=27b57f251148ddb3&&b=c4a6c055009574fb79366ad5fcd1c4fa