Nowy projekt: „Akademia Młodych Liderów”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica rozpoczyna realizację projektu „Akademia Młodych Liderów”

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich do 35 roku życia zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Jest on dedykowany osobom młodym, które chciałyby się zaangażować w działania na rzecz swoich społeczności lokalnych, mających predyspozycje do pełnienia roli lidera, którym brakuje wiedzy i umiejętności do pełnienia tej roli.

Projekt pozwoli na przygotowanie liderów życia społecznego, którzy chcą rozwijać swoją działalność w organizacjach pozarządowych lub w samorządzie terytorialnym. Projekt jest skierowany do członków organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołtysów, radnych lub osób, które chcą taką działalność rozpocząć.