Zapraszamy na konferencję „Aktywna społeczność przeciwdziała wykluczeniu seniorów”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja jest realizowana przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Rejestracja Partnerów KSOW – www.ksow.pl

 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Gminą Płużnica w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Akademia Liderów” ma zaszczyt zaprosić na Konferencję pt. „Aktywna społeczność przeciwdziała wykluczeniu seniorów”, która odbędzie się w dniu 26.10.2018 r. w Restauracji Gospoda przy Piecu w Płużnicy.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 20.10.2018 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: trgp@trgp.org.pl lub pocztą na adres Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica.

Osobami do kontaktu są Agnieszka Huzarska i Anna Szatkowska

tel. 56 687-39-09, 726-088-405.

Program konferencji

Formularz Zgłoszeniowy