Kolejny nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń w projekcie „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza kolejny nabór pracowników na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń do projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach:
ogloszenie_zatrudnienie-specjista ds. rozliczeń (2)
– załączniki nr 1 i 2