Poszukujemy ekspertów oceniających wnioski

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica poszukuje osób na stanowisko członka Komisji Przyznawania Grantów (eksperta oceniającego projekty na etapie oceny merytorycznej)w projekcie „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO” realizowanym w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dokumenty należy dostarczyć w terminie: od 12 do 20 listopada 2018 r. do godz. 12.00.

Szczegóły w załączniku: Ogłoszenie-eksperci KPG

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5