Wizyta seniorów z Gminy Hagen

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w dniach 25-29.10.2018 r.  gościło niemiecką delegację z partnerskiej gminy Hagen. Wśród członków niemieckiej delegacji byli przedstawiciele Gminy Hagen zajmujący się polityką senioralną oraz seniorzy w tym członkowie rady ds. seniorów.

Goście zastali zaproszeni  przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach projektu „ Aktywizacja społeczna seniorów”.  Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przy współfinansowaniu ze środków Gminy Hagen oraz Gminy Płużnica, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i ze środków własnych TRGP.

Celem projektu była wymiana doświadczeń, poznanie dobrych przykładów i zdobycie nowej wiedzy na temat instytucjonalnego i poza instytucjonalnego wsparcia dla seniorów w zakresie ich aktywizacji, poprawy jakości życia i prowadzenia opieki dla osób niesamodzielnych.

Program wizyty obejmował udział w konferencji i „Aktywna społeczność przeciwdziała wykluczeniu społecznemu” a także w udział seminariach, warsztatach i spotkaniach integracyjnych w Klubach Seniora w Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej, Błędowie i  Płużnicy.

Uczestnicy z poszczególnych Klubów Seniora oraz opiekunki Klubów omawiali ich funkcjonowanie, pojawiające się problemy oraz wymieniali się doświadczeniami z zaproszonymi gośćmi na temat prowadzenia opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi.

Dziękujemy członkom Klubów Seniora i opiekunkom Klubów za profesjonalne i serdeczne przyjęcie gości z Niemiec.

Podczas wizyty zaplanowano dalsze wspólne działania w zakresie wdrażania polityki senioralnej.

To było ciekawe doświadczenie i dzięki niemu jesteśmy bogatsi  o nową wiedzę na temat możliwości poprawy jakości  życia seniorów.