II nabór grantobiorców E-aktywni

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO” podjęta została decyzja o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o grant (nabór II).

Nabór wniosków potrwa od 12 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. do godz. 24.00 lub do końca dnia wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu.  Realizacja mikroprojektów może trwać od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Pozostałe warunki projektu pozostają niezmienne.