Klub Seniora w Orłowie

Uczestnicy zajęć w Orłowie zawsze z chęcią rozmawiają o bieżących sprawach, wydarzeniach i zbliżających się świętach. W grudniu z chęcią śpiewali kolędy, piekli makowce i przygotowywali stroiki świąteczne z wykorzystaniem np. starych bombek, orzechów czy szyszek. Na zajęciach rękodzielniczych wykonali bombki sposobem de qupage.
Od nowego roku seniorzy zagospodarowali druga salę na potrzeby zajęć ruchowych gdzie z chęcią uczestniczą w zabawach zespołowych z wykorzystaniem piłek, balonów i chusty animacyjnej.
Panie w klubie starają się aby zawsze wszyscy wspólnie usiedli do ciepłego posiłku, uczestniczą w zajęciach kulinarnych i dużo rozmawiają o potrzebach żywieniowych w starszym wieku.
W klubie powodzeniem dużym cieszą się gry towarzyskie państwa – miasta czy kalambury, ale również panie stworzyły wspólnymi siłami śpiewnik i zachęcają wszystkich do wspólnego śpiewania.

Eleonora Chojnacka