Ogłoszenie o II naborze Grantobiorców

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO” podjęta została decyzja o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o grant (nabór II).

Nabór wniosków potrwa od 27 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r. do godz. 24.00 lub do końca dnia wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu.

Realizacja mikroprojektów może trwać od 01.02.2019 r. do 31.10.2019 r. Pozostałe warunki projektu pozostają niezmienne.

Link do generatora wniosków: