III nabór grantobiorców E-aktywni

Informujemy, iż w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO” uruchomiony zostanie III nabór wniosków o grant.

Nabór wniosków potrwa od 18 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. do godz. 24.00 lub do końca dnia wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu.  Realizacja mikroprojektów może trwać od 01.02.2019 r. do 30.09.2019 r. Pozostałe warunki projektu pozostają niezmienne.

Link do generatora:
Szczegóły na stronie projektu http://www.e-aktywni.online/