Wyniki I naboru wniosków „E-aktywni”

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr DOL/1/2018/G w projekcie grantowym pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO” o numerze: POPC.03.01.00-00-0108/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dziękujemy wszystkim za złożone oferty i gratulujemy wnioskodawcom, którzy otrzymali dofinansowanie.

DOL1 Lista wniosków wybranych do dofinansowania

DOL1 Lista wniosków niewybranych do dofinansowania