Doradztwo w ramach projektu „Inicjuj z FIO na start”

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płuznica informuje, iż zgodnie z regulaminem
wnioski i/lub budżety można konsultować u Operatora w trakcie trwania naboru. Ostateczny termin przesyłania wniosków do konsultacji to 7 dni przed zakończeniem naboru. W pierwszej kolejności konsultowane będą wnioski podmiotów, które nie korzystały ze środków projektu „Inicjuj z FIO”, „Inicjuj z FIO bis” oraz „Inicjuj z FIO na start”.
Na doradztwo należy umówić się, wysyłając maila z prośbą o doradztwo. W treści maila należy podać następujące informacje:

a) nazwę powiatu, z którego pochodzi wnioskodawca
b) czy podmiot korzystał z dotacji „Inicjuj z FIO” w l. 2014 – 2016, „Inicjuj z FIO bis” w 2017 r., lub „Inicjuj z FIO na start” w 2018 r. a jeśli tak – tytuł projektu i numer umowy.

Adres email do korespondencji:
trgp@trgp.org.pl – adres do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

Po otrzymaniu prośby o doradztwo, biuro TRGP przesyła informację z kontaktem do doradcy.