Ruszaj po „Małe granty Gminy Płużnica”

 

Udzielasz się społecznie? Masz mnóstwo pomysłów w głowie? Chcesz wspólnie ze znajomymi zrobić coś ciekawego na rzecz waszego otoczenia lub rozwinąć działalność swojej organizacji? Nie czekaj! Zgłoś się do nas!

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania wniosków w ramach programu „Małe granty w Gminie Płużnica”.
Projekt skierowany jest dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (minimum 3 osoby działające na rzecz społeczności lokalnej) z terenu Gminy Płużnica.
W ramach konkursu można uzyskać maksymalnie do 2 tysięcy zł na inicjatywy oddolne i działania aktywizujące społeczność lokalną. Wniosek o mikrodotację wraz z budżetem można składać w terminie od 25.02.2019 r. – 13 .03.2019 r.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Środki na realizację projektu pochodzą z Gminy Płużnica.

Regulamin konkursu Małe granty Gminy Płużnica

Wniosek o mikrodotacje Małe granty Gminy Płużnica

Budżet Małę granty Gminy Płuznica – format xls

Budżet Małe granty Gminy Płuznica -format doc

umowa o współpracy 2019

karta oceny formalnej Małe granty Gminy Płużnica

karta oceny merytorycznej Małe granty Gminy Płużnica