Wydłużenie terminu naboru i realizacji projektów – VIII nabór

Informujemy, że w ramach VIII naboru wniosków w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” podjęta została decyzja o wydłużeniu naboru do dnia 28 lutego 2019 do godz. 24:00

Informujemy również, że realizacja mikroprojektów może trwać od 01.03.2019 r. do 15.11.2019 r.

Pozostałe warunki projektu i naboru VIII pozostają niezmienne.