Wydłużenie VI naboru wniosków „E-aktywni”- woj. dolnośląskie i lubuskie

Informujemy, że w ramach VI naboru wniosków w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego” podjęta została decyzja o wydłużeniu naboru do dnia 8 kwietnia 2019 do godz. 24:00

Pozostałe warunki projektu i naboru VI pozostają niezmienne.