Wyniki „Inicjuj z FIO na start”-edycja 2019

Zakończyła się ocena wniosków, które młode organizacje, grupy nieformalne i samopomocowe złożyły w ramach projektu „Inicjuj z FIO na start” edycja 2019.
W trakcie tegorocznego naboru do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica wpłynęło 100 wniosków.
Poniżej zamieszczamy dwie listy rankingowe:
Lista rankingowa młode organizacje i grupy nieformalne z patronem 2019

Lista rankingowa grupy nieformalne bez patrona 2019

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone oferty. Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu decyzja zarządu operatora jest ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie.
Dofinansowanie ze środków P FIO otrzymało 31 projektów.
Wnioski, które znalazły się na kolejnych miejscach listy rankingowej mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku powstania oszczędności w realizowanych projektach.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury podpisania umowy, ewentualnych zmian/uzupełnień w budżecie zostaną rozesłane do organizacji i grup, które otrzymały dotację, drogą mailową.
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – kontakt – codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 pod nr telefonu (56) 687-39-09, 726-088-405