Wyniki VI naboru wniosków „E-aktywni” – woj. śląskie i opolskie

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr SLO/6/2019/G w projekcie grantowym pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO” o numerze: POPC.03.01.00-00-0097/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dziękujemy wszystkim za złożone oferty i gratulujemy wnioskodawcom, którzy otrzymali dofinansowanie.

SLO6 Lista wniosków wybranych do dofinansowania

SLO6 Lista wniosków niezgodnych z ocena formalną