Klub Seniora w Wieldządzu

Projekt Kluby Seniora w Gminie Płużnica ma bardzo korzystny wpływ na życie seniorów z Wieldządza. Oprócz codziennych zajęć w klubie seniorzy czynnie biorą udział w życiu naszej miejscowości. Jednym z przykładów jest projekt „Wspólny Wieldządz”, w którym seniorzy wraz z grupą młodzieży zagospodarowali nieużytek sadząc na nim różne krzewy ozdobne i kwiatki. Posadzone rośliny są podlewane i odchwaszczane. Jest to zadanie seniorów, którzy wykonują to z przyjemnością w godzinach pracy klubu. Z okazji Dnia Matki i Dziecka seniorzy zaangażowali się upiec dla gości pyszne gofry. W Klubie seniorzy oprócz codziennych poczęstunków ostatnio bardzo polubili gry planszowe, różnego rodzaju śmieszne zagadki i konkursy, bardzo ich to rozwesela. Najważniejszym wydarzeniem w tym miesiącu w Klubie był przeprowadzony kurs komputerowy. Było to wielkie wyzwanie, gdyż uczestnicy pokonali strach przed komputerem i ze szkolenia byli bardzo zadowoleni. W lipcu razem z Klubem Seniora z Uciąża wyjeżdżamy na trzy-dniowy wyjazd integracyjny do Inowrocławia .