VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wieś dla Wsi”

 

VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wieś dla Wsi” to projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiaty Świeckiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niewystarczająca ilość podmiotów świadczących usługi opiekuńcze czy edukacyjne, niski poziom wiedzy rolników na temat korzyści z działań prospołecznych oraz ekonomii społecznej, niska dochodowość obiektów spowodowana brakiem klientów, niechęć lub strach przed nawiązaniem współpracy spowodowana brakiem zaufania lub niemożnością nadania jej komercyjnego charakteru – to liczne problemy, z którym borykają się mieszkańcy terenów wiejskich.

Biorąc udział w VII Kujawsko – Pomorskim Forum Turystyki Wiejskiej „Wieś dla wsi” otrzymamy informację na temat prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich, dowiemy się jak rozbudować ofertę turystyczną, aby była atrakcyjna, jak zachęcić klientów do wizyty na wsi. Na konferencji przekazywane będą również informacje z zakresu:
• rolnictwa społecznego (m. in. usług edukacyjnych, usług opiekuńczych)
• przepisów prawnych w ekonomii społecznej i finansowania działalności takich podmiotów,
• wymagań władz oświatowych względem obiektów prowadzących zajęcia edukacyjne w gospodarstwie rolnym.
• budowania współpracy między obiektami oferującymi usługi edukacyjne w gospodarstwach rolnych,
• działalności stowarzyszeń zajmujących się pomocą osobom niesamodzielnym i współpracy z nimi,
• poznamy dobre praktyki z zakresu rolnictwa społecznego.

Forum skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, animatorów życia kulturowego wsi, a także przedstawicieli instytucji i organizacji
pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W trakcie Forum poznamy zwycięzców kolejnej edycji Konkursu Agro-Wczasy’2019, a jego uczestnicy wezmą udział w wizytach studyjnych tematycznie związanych z głównymi zagadnieniami konferencji.

Uroczystym akcentem będzie wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji regionalnego konkursu „AGRO-wczasy”, w którym wyłaniane są najlepsze gospodarstwa agroturystyczne, najlepsi usługodawcy turystyki wiejskiej oraz obiekty serwujące najlepszą kuchnię regionalną na obszarach wiejskich Pomorza i Kujaw.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkie osoby chętne do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (na początku sierpnia będzie znajdował się na stronie www.kpodr.pl) i dostarczenie go do główniej siedziby Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Minikowo 1, 89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią; z dopiskiem: Forum Turystyki Wiejskiej) do dnia 20 sierpnia br. – decyduje data wpływu zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

*Dokładny program Forum oraz opis wyjazdów studyjnych będzie dostępny na stronie internetowej KPODR Minikowo na początku sierpnia br.

Osoba do kontaktu:
Marta Kamyszek
tel. 723-691-466
mail: marta.kamyszek@kopdr.pl

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.