Małe granty Gminy Płużnica -prezentacja dobrych praktyk

Realizatorzy Małych grantów Gminy Płużnica zbliżają się dużymi krokami do końca swoich działań.
Dwie grupy nieformalne już się rozliczyły i złożyły sprawozdanie. W tym roku jest dużo prościej, ponieważ do sprawozdania końcowego nie wymagane są żadne dodatkowe załączniki w postaci faktur, rachunków, czy list obecności. To duże ułatwienie ale grup i patronujące im organizacje muszą pamiętać aby te dokumenty posiadać. Zachęcamy także do bezpłatnego doradztwa w trakcie realizacji oraz przy rozliczaniu.
Poniżej prezentujemy kilka inicjatyw o których mieszkańcy nas informują:

 

Grupa „Działamy dla Kobiet”- zajęcia florystyczne w ramach projektu „Uczymy się całe życie”

Grupa nieformalna „Działamy dla dzieci” – zajęcia legorobotyki w ramach projektu „Zajęcia z uśmiechem”

Grupa nieformalna „Bielawianki” – warsztaty odnawiania starych mebli w ramach projektu „Wracające starocie”

Grupa nieformalna „Społeczni gracze” – turniej komputerowy w ramach projektu „Łączy nas gra”

Grupa nieformalna „Uciążanie” –obserwacja gwiazd w ramach projektu „Gwiazdki z nieba”