Sierpień w Klubie Seniora w Wieldządzu

Sierpień w  Klubie Seniora w Wieldządzu minął spokojnie. Codziennymi  zajęciami oprócz poczęstunków i zajęć kulinarnych były spotkania z trenerami zajęć rekreacyjno – ruchowych, rękodzieła i spotkania z psychologiem. W dniach wolnych od zajęć seniorzy swój czas poświęcali głownie na gry planszowe, zabawy krzyżówki  i zagadki. Sami też zainteresowanie znaleźli w pracach z rękodzieła. W miesiącu wrześniu Klub seniora otrzymał zaproszenie do Klubu Seniora w Płużnicy. Będzie to wspólne spotkanie integracyjne.