Zaproszenie do składania ofert – doradztwo specjalistyczne – porady prawne

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

 

zaprasza do składania ofert na wykonanie doradztwa specjalistycznego- porady prawne do projektu  „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”.

 

  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Osoba na stanowisku prawnika odpowiedzialna będzie za prowadzenie doradztwa specjalistycznego- porady prawne  dla uczestników projektu.

 

Zakres działań zawiera w szczególności:

– udzielanie uczestnikom projektu informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności, w tym powrotu na rynek pracy

– prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (sprawozdania, listy obecności, dokumentacja spotkań, działań, itd.).

 

  • Wymagania :

– radca prawny

– osoba posiadająca 2 –lenie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa prawnego

-stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności na stanowisku prawnika/radcy prawnego

-obywatelstwo polskie

-posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania czynności określonej przedmiotem zamówienia

 

 

  • Termin realizacji zamówienia:

Usługi będą wykonywanie od października 2019 r. do czerwca 2021 r.

Harmonogram może ulec zmianie.

 

  • Wymiar czasu pracy: 

80 porad na projekt

 

  • Miejsce wykonywania zlecenia:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica

 

  • Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o przesłanie/dostarczenie oświadczenia do dnia 16 września 2019 r. do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty e-mail na adres szatkowska@trgp.org.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 37A, 87-214 Płużnica (budynek OSP).

 

  • Kryteria wyboru ofert:

1) cena (załącznik nr 1) -100%

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden kandydat, o wyborze oferty zadecyduje posiadane doświadczenie kandydata.

 

Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Osoba do kontaktu: Anna Szatkowska

Informacje dostępne pod numerem telefonu: 726 088 405

 

ośw warsztaty prawnik