Minął kolejny miesiąc funkcjonowania Klubu Seniora w Mgowie

Każdy nowy dzień w Klubie dostarcza nam innej formę aktywności, zarówno fizycznej jak i umysłowej.
Oprócz cyklicznych spotkań z trenerami z różnych dziedzin, zaczerpnęliśmy również umiejętności w jednej z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych jaką jest rzeźbiarstwo. Tworzywem do pracy była pospolita dynia. Stworzone przez nas lampiony sprawiły nam dużo satysfakcji, zadowolenia i dumy z wykonanych dzieł.
Wrzesień był także miesiącem spotkań z innymi funkcjonującymi w naszej Gminie Klubami Seniora. Mieliśmy ogromną przyjemność gościć u siebie Klub Seniora z Orłowa oraz Klub Seniora z Wiewiórek. Spotkania te były okazją do odświeżenia lub zawarcia nowych znajomości, wspólnej zabawy i miło spędzonego czasu.