- Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - https://www.trgp.org.pl -

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdów integracyjnych w 2020 roku

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego 3-dniowego pobytu podczas wyjazdów integracyjnych dla 5 grup w ramach projektu ,,Kluby Seniora w Gminie Płużnica”, umowa nr UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe – wyjazdy integracyjne

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4