Materiały dotyczące Inicjuj z FIO 2.0

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do zapoznania się z materiałami dotyczącymi ubiegania się o mikrodotację w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0”

Wnioski o mikrodotacje będzie można składać od 2.03.2020 r.- 23.03.2020 r.

UWAGA! Zamieszczony poniżej formularz wniosku ma charakter wyłącznie informacyjny.

W tegorocznej edycji „Inicjuj z FIO 2.0” składanie wniosków odbywać się będzie przez generator www.witkac.pl.

Na etapie składania ofert nie będzie wymagane składanie wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej. Dokładne informacje znajdziecie Państwo w regulaminie.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii zmianie uległ Regulamin konkursu Inicjuj z FIO 2.0 w rozdziale V SKŁADANIE WNIOSKÓW, dział ZŁOŻENIE WNIOSKU punkt 2. Operatorzy umożliwili składanie potwierdzeń złożenia oferty w wersji elektronicznej.
W pozostałym zakresie Regulamin pozostał bez zmian.

Regulamin konkursu Inicjuj z FIO 2.0 z dnia 23.03.2020

Regulamin Inicjuj z FIO 2.0 – edycja 2020

Wniosek Inicjuj z FIO 2.0 – edycja 2020

Wzór umowy o współpracy z Patronem

Karta oceny formalnej Inicjuj z FIO 2.0 – edycja 2020

Karta_oceny_merytorycznej_z_deklaracja_Inicjuj z FIO 2.0- edycja 2020

Budżet Inicjuj z FIO 2.0 – edycja 2020

Prezentacja Inicjuj z FIO 2.0 – edycja 2020

FAQ-Najczęściej zadawane pytania