Szkolenie z pisania wniosków

Zapraszamy przedstawicieli grup nieformalnych/samopomocowych i organizacji pozarządowych na szkolenie z pisania wniosków organizowane w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0”.
Szkolenie odbędzie się 28.02.2020 r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w godz.10.00 -15:00.

Liczba miejsc ograniczona.
Kryteria przyjmowania zgłoszeń:
* w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, które dotychczas nie korzystały z konkursów w ramach: „Inicjuj z FIO” (lata 2014 – 2016), „Inicjuj z FIO bis” (2017 r.), „Inicjuj z FIO na start” (2018-2019 r.)
*osoby, które nie brały dotychczas udziału w szkoleniu z pisania wniosków w poprzednich edycjach Programu FIO
* po 1 osobie z grupy nieformalnej/samopomocowej lub organizacji pozarządowej

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres trgp@trgp.org.pl

formularz zgłoszeniowy 2020