Podsumowanie spotkań informacyjnych

W ramach projektu ,,Inicjuj z FIO 2.0” w dziewięciu powiatach (wąbrzeski, brodnicki, chełmiński, grudziądzki, M. Grudziądz, świecki, tucholski, nakielski, sępoleński, żniński) odbyły się spotkania informacyjno- promocyjne dla osób zainteresowanych grantami dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z województwa kujawsko- pomorskiego.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wzięło w nich udział 188 uczestników. Mamy nadzieję, że osoby uczestniczące w spotkaniach uzyskały pomocne informacje dotyczące zasad ubiegania się o granty oraz sposobu składania wniosków.

Wszystkim za udział w spotkaniach dziękujemy.