Ruszył nabór wnioksów o mikrodotacje „Inicjuj z FIO 2.0”

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0”. Wnioski można składać w terminie od 02.03.2020 r. do 23.03.2020 r. do godz. 23:59. Wnioski należy składać wyłącznie poprzez system Witkac www.witkac.pl

Na etapie składania ofert Operator nie wymaga dostarczenia wersji papierowej wniosku ani załączników.
Po złożeniu oferty w systemie należy wygenerować dokument „Potwierdzenie złożenia oferty”, wydrukować go i podpisać przez upoważnione osoby, a następnie zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na skrzynkę trgp@trgp.org.pl najpóźniej do 27.03.2020 r.

O mikrodotacje mogą ubiegać się:
• młode organizacje pozarządowe – działające nie dłużej niż 30 miesięcy
• grupy nieformalne – składające się z min. 3 osób, realizujących działania społecznie użyteczne
• grupy samopomocowe – sąsiedzkie, osiedlowe itp.
Dotację można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działań młodej organizacji pozarządowej, podniesienie kwalifikacji pracowników/wolontariuszy organizacji, opracowanie merytorycznych planów rozwoju, adaptację lokalu.
Więcej informacji w Regulaminie konkursu „Inicjuj z FIO 2.0”, dostępnym na stronie www.trgp.org.pl
Stowarzyszenie TRGP jest Operatorem grantów dla powiatów: brodnickiego, wąbrzeskiego, m. Grudziądz, grudziądzkiego, chełmińskiego, świeckiego, tucholskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego.

Regulamin Inicjuj z FIO 2.0 – edycja 2020

 

Instrukcja poruszania się po generatorze Witkac.pl

Jak odnaleźć konkurs „ Inicjuj z FIO 2.0”

Najprostszą drogą do odnalezienia naszego Konkursu w ramach Inicjuj FIO 2.0 jest postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Logujemy się za pomocą konta do generatora Witkac.pl: https://witkac.pl/Account/Login
  2. Wybieramy zakładkę Konkursy , klikamy w ikonkę : „trwa nabór”, następnie w opcjach wyszukiwarki ustawiamy Województwo : Kujawsko- Pomorskie, Powiat zaznaczamy jako „wszystkie”,
    pole ze Statusem konkursu pozostaje niezmienione. Poniżej wyświetlona zostanie lista
    Operatorzy Mikrodotacji w woj. kujawsko-pomorskim.
  3. Wybieramy pozycję Operatorzy Mikrodotacji w woj. Kujawsko- Pomorskim, po zaznaczeniu tej pozycji po prawej stronie wyświetli się nam lista z aktualnymi operatorami. Wybieramy odpowiedni dla naszego powiatu i składamy w tej zakładce nasza ofertę konkursową.

Ważne!! Proszę upewnić się , że po wybraniu odpowiedniego Operatora w nagłówku strony widnieje opis dotyczący Danych konkursu:  „Operatorzy Mikrodotacji w woj. Kujawskom pomorskim – Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica