Działania Klubu Seniora Wieldządz

Członkowie Klubu Seniora w Wieldządzu w minionym kwartale swój czas spędzali w miłej atmosferze. Seniorzy spędzali czas na różnego rodzaju grach i zabawach. Bardzo polubili spotkania z panią psycholog, chętnie zajmowali się pracami z rękodzieła.

W miarę ładnej pogody korzystano ze spacerów nad miejscowe jezioro.

Początek marca to czas, który zatrzymał pracę klubów, z powodu pandemii koronawirusa, by chronić zdrowie seniorów kluby zostały zamknięte.

Obecnie seniorzy z Wieldządza przebywają w swoich domach, a opiekunka Klubu jest z nimi w stałym kontakcie telefonicznym.