Beneficjenci projektu „Inicjuj z FIO 2.0” w dobie epidemii.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica początkowo udzieliło dofinansowania dla 16 młodych organizacji pozarządowych, 10 grup nieformalnych z patronem i 5 grup nieformalnych bez patrona. W związku z epidemią 2 grupy nie podjęły się działań i zrezygnowały z dotacji, dzięki czemu z dotacji mogły skorzystać następne grupy znajdująca się na liście rezerwowych.

Wszystkie grupy, które podpisały umowy o dotację, mimo panującej sytuacji w Polsce, dobrze radzą sobie z realizacją projektu. Jest to dla nich duże wyzwanie, bo muszą dostosować działania do panujących obostrzeń i zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników projektu. Grupy miały możliwość wydłużenia realizacji projektów oraz za zgodą operatora mogli dokonać zmian w zaplanowanych działaniach.

Poniżej przedstawiamy kilka działań realizacji projektów.

1. Stowarzyszenie Olimpia Grudziądz Akademia Piłkarska, która realizowała projekt pt.: „Stworzenie świetlicy dla dzieci poprzez dostosowanie budynku stowarzyszenia”, przeprowadziła remont i adaptację pomieszczenia. Projekt miał na celu podniesienie jakości oferty stowarzyszenia poprzez stworzenie świetlicy dla dzieci jako miejsca rozwijania zainteresowań oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

2. Warsztaty ceramiczne w projekcie „Dbajmy o nasze relacje” grupy nieformalnej Działajmy Razem z Patronem Stowarzyszenie ,,Q PRZYSZŁOŚCI”. Były to warsztaty dla grup 8 osobowych w układzie rodzic- dziecko. Projekt miał na celu zwiększenie oferty społeczno-kulturalnej dla rodzin z dziećmi w wieku 3-10 lat mieszkających w Wałdowie Szlacheckim.

3. Festyn integracyjny rekreacyjno-sportowy dla społeczności wsi Stążki w ramach projektu „Moc i siła w Stążkach” grupy nieformalnej AMI. Podczas festynu 40 mieszkańców mogło wziąć udział w warsztatach ekologicznych oraz zajęciach komputerowych. Dla starszych była również nauka prawidłowego chodzenia z Nordic Walking, a dzieci miały możliwość jeżdżenia na kucyku, były również tańce prowadzone przez instruktorki i wiele innych atrakcji. Projekt miał na celu podniesienie umiejętności, możliwości rozwoju i samorealizacji u 40 mieszkańców wsi Stążki.

4. Grupa nieformalna Szpakowaci dla młodych w ramach projektu „Na naukę nigdy nie jest za późno – profesjonalne warsztaty sztuki aktorskiej” realizuje warsztaty z zawodowym reżyserem oraz aktorem filmowym i teatralnym Andrzejem Chichłowskim. Projekt ma na celu podniesienie umiejętności aktorskich i scenicznych 9-osobowej amatorskiej grupy teatralnej.

 

5. Koncerty organowe, w czasie których usłyszeć było można utwory organowe największych kompozytorów: J.S. Bach, G.F. Händel, F. Mendelssohn itp., realizowała grupa nieformalna Bliżej kultury w ramach projektu „Zacznij od Bacha”. Koncerty cieszyły się dużą popularnością i zainteresowaniem.

6. Głównym celem projektu „PROHIPO – nowy sprzęt na start” realizowanym przez młodą organizację PROHIPO STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PROMOCJI SPORTU JEŹDZIECKIEGO, było wzmocnienie potencjału technicznego stowarzyszenia po przez zakup sprzętu niezbędnego do realizacji działań statutowych. Projekt miał na celu również podniesienia standardów funkcjonowania Stowarzyszenia Prohipo oraz jego sprawnego zarządzania poprzez zakup laptopa z myszką, programu księgowego Lefthand, podpisu kwalifikowanego oraz 3 pieczątek. Zwiększyli również skuteczność i efektywność zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez zakup sprzętu związanego z obszarem działań organizacji tj. specjalistycznej kamizelki obciążeniowej, obciążników na ręce i na nogi, pasów obciążeniowych, czapki obciążeniowej, obciążników do ramion, pasa do hipoterapii.