Nabór uczestników do projektu – osoby niesamodzielne

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników do projektu „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”- umowa nr: UM_WR.433.1.045.2019

Do projektu zapraszamy niesamodzielne osoby mieszkające w Gminie Płużnica, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymują:

– świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez 7 dni w tygodniu

– usługi rehabilitanta

– doradztwo prawne

– doradztwo psychologiczne

– doradztwo lekarza geriatry

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie dostępny jest na stronach internetowych:

www.trgp.org.pl  

www.gopspluznica.naszops.pl

www.pluznica.pl

oraz w biurze projektu – siedziba Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Formularze zgłoszeniowe  należy składać w terminie od 15.10.2020 – 20.11.2020
w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica
w godzinach 8.00 – 16.00

Szczegółowe informacje udziela: Agnieszka Huzarska, tel. 726-088-408

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny – uczestnicy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4