Nabór na opiekunów świadczących usługi opiekuńcze

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór na „Szkolenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” realizowane w ramach projektu: „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica” umowa nr:  UM_WR.433.1.045.2019

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Płużnica i posiadających min. roczne doświadczenie (zawodowe, wolontariackie lub osobiste) w realizacji usług opiekuńczych wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego.

Czas szkolenia: 80 godzin, tj. 10 dni po 8 godz.

Termin szkolenia: od 16 listopada 2020

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne są na stronach internetowych:
www.trgp.org.pl
www.gopspluznica.naszops.pl
www.pluznica.pl
lub w biurze projektu – siedziba Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.

Formularze zgłoszeniowe  należy składać w terminie od 15.10.2020 – 10.11.2020 w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica w godzinach 8.00 – 16.00

Szczegółowe informacje: Agnieszka Huzarska, tel. 726-088-408

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają CERTYFIKAT udziału w szkoleniu.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

 Po ukończonym szkoleniu z każdym uczestnikiem zawarta zostanie umowa zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, na terenie Gminy Płużnica.