Pracownicy TRGP na szkoleniu.

Pracownicy Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica w dniach 13-14.10.2020 uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pracy zespołowej, budowania motywacji i zarządzania zaangażowaniem. Szkolenie odbywało się w Wąbrzeźnie, wzięło w nim udział 10 uczestników. Szkolenie prowadziła osoba, która jest coachem zespołowym i trenerem „FRIS”. Szkolenie było głównie nastawione na polepszenie współpracy i komunikacji pracowników.

Pracownicy wykonując różne zadania i ćwiczenia zrozumieli od strony praktycznej jak ważna jest poprawna komunikacja. Uświadomili sobie jakie posiadają typy osobowości, dzięki czemu są w stanie lepiej zrozumieć się podczas współpracy. Zdobyta wiedza pozwoli na bardziej owocną prace w zespole. Podsumowaniem szkolenia było stworzenie kodeksu honorowego stowarzyszenia, pod którym każdy się podpisał.

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Inicjuj z FIO 2.0” współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.