„Sieci LGD – obowiązek czy szansa?”

 

„Badanie prowadzone przez Fundację Idealna Gmina,
w ramach realizacji operacji zatytułowanej

Sieci LGD – obowiązek czy szansa?”

Partner projektu:

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Rola w projekcie:

Wsparcie w promocji projektu w środowisku lokalnym obejmującym zaplanowane badania, pomoc w wyborze organizacji u których przeprowadzimy badanie

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich