Sprostowanie do zaproszenia na składanie ofert organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica publikuje poniżej sprostowane zapytanie wraz z załącznikami dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”