Zaproszenie do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w projekcie:

„Nowe szanse – wracamy na rynek pracy I”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.