Wydłużamy nabór uczestników do projektu

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wydłuża nabór uczestników do projektu „Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Gminie Płużnica”

Formularze zgłoszeniowe  należy składać w terminie do 10 grudnia 2020 r.
w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica w godzinach 8.00 – 16.00

Szczegółowe informacje udziela: Agnieszka Huzarska, tel. 726-088-408