Publikacja „Inicjuj z FIO 2.0”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z katalogiem inspirujących praktyk.  Inicjatywy zostały zrealizowane w ramach „Inicjuj z FIO 2.0”. Był to program grantowy realizowany przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK – operatorów mikrodotacji FIO na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.