Kluby Seniora

Gmina Płużnica i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informują, że posiadają instytucjonalną gotowość  do  prowadzenia 8 Klubów seniora dla 120 osób o zakresie zbliżonym i podobnej jakości do usługi świadczonej w ramach Projektu „Kluby Seniora
w Gminie Płużnica” współfinansowanej w części z  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 09.03.02 Rozwój usług społecznych realizowanego w okresie od 2017-10-01 do 2020-12-31, w tym:

  • Gmina Płużnica – prowadzenie 5 Klubów Seniora w miejscowościach: Błędowo, Mgowo, Uciąż, Wiewiórki, Wieldządz;
  • Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – prowadzenie 3 Klubów Seniora
    w miejscowościach: Orłowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica.

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać się telefonicznie, wysyłając e-mail lub osobiście do:

  • Urzędu Gminy w Płużnicy Płużnica 60

Osoba do kontaktu:
Agata Piech
tel. 730 729 417 lub 56 687 52 09
e-mail: a.piech@pluznica.pl

  • Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica Orłowo 20 (siedziba tymczasowa)

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska
tel. 726-088-408 lub 726-088-405
e-mail: a.huzarska@trgp.org.pl.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zajęcia w Klubach Seniora nie będą realizowane do odwołania.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informują, że posiada instytucjonalną gotowość   do  prowadzenia:

  • Gminnego Centrum Usług Środowiskowych
  • Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
  • Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez 14 opiekunek

o zakresie zbliżonym i podobnej jakości do usługi świadczonej w ramach Projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” współfinansowanej w części z  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 09.03.02 Rozwój usług społecznych realizowanego w okresie od 2017-10-01 do 2020-12-31.

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać do telefonicznie, wysyłając e-mail lub osobiście do:

  • Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica Orłowo 20 (siedziba tymczasowa)

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska
tel. 726-088-408 lub 726-088-405
e-mail: a.huzarska@trgp.org.pl.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną usługi opiekuńcze nie będą realizowane do odwołania.